Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine Meslek Yüksekokulu

Staj Yapmak İsteyen Öğrencilerimizin Dikkatine

2019 – 2020 eğitim öğretim yılı içinde ortaya çıkan Covid-19 pandemisi dolayısıyla mezun durumundaki öğrencilerin staj sorumluluklarını tamamlamalarında zorluklar oluşmuştur. Bu zorluklar göz önüne alınarak üniversite senatomuz mezun durumundaki öğrencilerin aktif olarak staj yapma sorumluluklarını ödev yaparak yerine getirebileceklerine karar vermiştir. Bu kapsamda staj sorumluluklarını ödev olarak yapmak isteyen mezun durumundaki öğrenciler için başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir. Başvurular dilekçe ile öğrencilerin bağlı bulundukları bölüm başkanlığına mail yoluyla yapılacaktır.

 

İlk Dönem Başvuru Tarihleri

:22.06.2020-30.06.2020

Son Dönem Başvuru Tarihleri

:10.08.2020-14.08.2020

Ayrıca Covid-19 Pandemi süresince stajla ilgili bilgi ve evrak alışverişlerinizi bölümünüz Staj Komisyonu Üyesi olan öğretim elemanınız ile mail yoluyla görüşerek çözmeniz gerekecektir. Öğrencilerimize duyurulur...

 

EZİNE MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ KOMİSYONU
Görevi Öğretim Elemanı E-Posta Adresi

Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu Başkanı

Öğr.Gör.Celal Selim BİNAY

celalselimbinay@comu.edu.tr

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı Koordinatörü

Öğr.Gör.Nahide Övgü DEMİRAL

ovgudemiral@comu.edu.tr

Pazarlama Programı Koordinatörü

Öğr.Gör.Mustafa İlker GÜLCEMAL

ilkergulcemal@comu.edu.tr

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Koordinatör

Dr.Öğr.Üyesi Özlem ELMALI

ozlemelmali@comu.edu.tr

İşletme Yönetimi Programı Koordinatörü

Öğr.Gör.Ümit TEKİN

umittekin17@comu.edu.tr

Dış Ticaret Programı Koordinatörü

Öğr.Gör.Celal Selim BİNAY

celalselimbinay@comu.edu.tr

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Koordinatörü

Öğr.Gör.Ş.Ceren UZUNAY

cerenuzunay@comu.edu.tr

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Dilvin İPEK

dilvinipek@comu.edu.tr

Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı Koordinatörü

Öğr.Gör.Ezgi YIKICI

ezgiyikici@comu.edu.tr

Ekler

Örnek Dilekçe.docx