Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine Meslek Yüksekokulu

13.05.2020 Tarihli Senato Toplantısında Eğitim-Öğretim İle İlgili Alınan Karar

Karar-05) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 11.05.2020 tarihli ve E.30480 sayılı yazısı ile Covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze yapılacak sınavların uzaktan yapılmasına karar verilmiş olup, yüz yüze yapılacak eğitim-öğretim faaliyetlerinin risklerine de dikkat çekilmiştir. Bu kapsamda Üniversitemizde yüz yüze yapılması planlanan yaz öğretimi, sınavlar, tek ders sınavları ve stajlar ile ilgili olarak;

1- Bahar yarıyılında uzaktan eğitim yöntemiyle yapılamayan uygulama, laboratuvar vb. dersler için yapılması planlanan yaz öğretiminin, 29 Haziran-19 Temmuz 2020 tarihleri arasında (3 hafta) uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmasına,
2- Yaz öğretimi dersleri için yapılacak olan yarıyıl sonu (final) sınavlarının 20-26 Temmuz 2020 tarihlerinde ve bütünleme sınavlarının ise 27 Temmuz-2 Ağustos 2020 tarihlerinde uzaktan dijital olarak ödev, proje, online sınav vb. şekilde yapılabilmesine,
3- 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı tek ders sınavlarının 6-7 Ağustos 2020 tarihlerinde uzaktan dijital olarak ödev, proje, online sınav vb. şekilde yapılabilmesine,
4- Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerimiz kendi istek ve beyanları doğrultusunda bu yaz staj yapabilirler. Bununla birlikte, Covid-19 salgını nedeniyle staj yapmak istemeyen mezuniyet aşamasındaki öğrencilerimiz ise, yapması gereken zorunlu yaz stajları yerine ilgili akademik birim tarafından uzaktan dijital olarak verilecek ödev veya proje ile stajlarını tamamlayarak mezun edilmelerine,
 
Oy birliği ile karar verildi.