Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine Meslek Yüksekokulu

Değerlendirme Toplantısı Yapıldı.

Ezine Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Bölüm Başkanları İle Değerlendirme Toplantısı Yaptı.

Ezine Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Bölüm Başkanları Dr. Öğr. Üyesi Emel Can, Dr. Öğr. Üyesi Şehnaz Özatay, Dr. Öğr. Üyesi Bilge Çavulgil Köse, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Gül, Dr. Öğr. Üyesi İ.Onur Tunç ile Öğr. Gör. Celal Selim Binay ve Meslek Yüksekokulu Sekreteri Sedat Arıcan'ın katıldığı değerlendirme toplantısında Covid-19 pandemisi sürecinde gerçekleştirilen uzaktan eğitim çalışmaları, bölümlerdeki akademik faaliyetler, yaz okulu planlamaları ele alınarak yaz dönemi ve önümüzdeki güz dönemine ilişkin planlamalar yapıldı. Maske ve sosyal mesafe kurallarının gözetildiği toplantıda  karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirilerek önümüzdeki süreçte farklı olasılıklar durumunda eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin etkin şekilde sağlanmasının önemi vurgulandı.