Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine Meslek Yüksekokulu

Ezine MYO Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ezine Meslek Yüksekokulu Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Meslek Yüksekokulu toplantı salonunda gerçekleştirilen Akademik Kurul, Ezine Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. R. Cüneyt Erenoğlu’nun açılış konuşması ile başladı.

Toplantı öğretim üyelerinin gündem maddelerine yönelik görüşlerini dile getirmesi ile devam etti. Toplantıda 2017-2018 Eğitim- Öğretim yılında gerçekleştirilen akademik, sosyal ve kültür etkinlikler değerlendirilerek, Bahar Dönemine yönelik planlamalar yapıldı. Eğitim öğretim faaliyetlerinde verimliliğin artırılması konusunda görüş ve öneriler, yüksekokul fiziksel olanaklarının kullanımı ve artırılması, stajlar, akademik çalışmalar ve genel taleplerde dile getirildi.