Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine Meslek Yüksekokulu

Ezine MYO - Çanakkale Ticaret Borsası İşbirliği Protokolü Kabul Edildi

.

         Üniversite – Sanayi işbirliği çerçevesinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ezine Meslek Yüksekokulu’unda Eğitim – Öğretim gören öğrencilerin Çanakkale Ticaret Borsası’na(ÇTB) bağlı işletmelerde gerçekleştirecek pratik eğitim, staj ve çalışma esaslarını belirleyecek olan işbirliği protokolü kabul edildi. Ayrıca protokol, Ezine Meslek Yüksekokulu ve Çanakkale Ticaret Borsası’nın birlikte yapacağı proje, eğitim seminerleri, bilimsel etkinlikler ve işbirliğini kapsayacaktır.

          Böylelikle Ezine Meslek Yüksekokulu’nda okuyan öğrenciler, Meslek Yüksekokulumuzca yürütülmekte olan eğitim kalitesi ve akreditasyon süreçleri doğrultusunda hem eğitimleri süresince hem de mezuniyetleri sonrasında Çanakkale Ticaret Borsası’na bağlı işletmelerde staj ve insan kaynağı olarak değerlendirilme fırsatı yakalamış olacaklardır.