Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine Meslek Yüksekokulu

Ezine’de “Süt ve Ürünleri Alanında Mesleki Eğitim Projesi” Kapsamında Teorik Eğitimler Gerçekleştirildi

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü yürütücülüğünde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ezine Meslek Yüksekokulu (MYO) ortaklığında, İŞKUR İl Müdürlüğü iştirakçiliği ile Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından desteklenen Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Destek Programı kapsamında kabul edilen “Süt ve Ürünleri Alanında İş Gücü Niteliğinin Arttırılmasına Yönelik Yenilikçi Mesleki Eğitimlerin Verilmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan teorik eğitimler tamamlandı.

Ezine MYO Konferans Salonunda 04-05 Ekim tarihleri arasında iki gün süren eğitimlerin açılış törenine Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Ezine MYO Müdürü Doç.Dr.R.Cüneyt Erenoğlu, Ezine Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Eren, Meslek Yüksekokulu  idari ve akademik personeli ile Ezine peyniri konusunda yörede bulunan mevcut sektör personeli, İŞKUR katılımcıları, Ezine MYO Gıda İşleme Bölümü öğrencileri, bölgede bulunan diğer lise ve dengi eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ve eğitimcileri katıldı.

Açılış konuşmasında Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna; “Ezine MYO ile birlikte hazırladığımız ve Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen bu projede hocalarımız Hollanda’da bir iş gezisi yaptılar. Birçok fabrikayı gezme şansları oldu. Oradaki üretim teknikleri ile ilgili bilgileri kendi bilgileriyle harmanlayıp bir değerlendirme şansları oldu. O bilgileri şimdi sizlerle paylaşacaklar.

Biliyorsunuz arkadaşlar, rekabette ayakta kalabilmek için muhakkak küçük küçük dokunuşlar, küçük küçük farklılıklar yaratmak lazım, fark yaratmak lazım. Katma değer üretmek lazım, markalaşmak lazım. Bunların hepsini belli bir kalite ve standartta yapmak gerekiyor. Ben bu anlamda bu tip eğitimlerin uzun dönemde sektörümüzde çok ciddi bir katma değer katacağına inanıyorum. Eğitimdeki verimliliğin üretimde de bir verimlilik yarattığını bilmek lazım. Bu teknik bilgi aslen çok fark yaratan bir unsur. Ama bunun içinde talep edenlerin bu konuda gerçekten talep etmesi lazım. Sadece fiziki olarak burada durmak anlamında değil bütün varlıklarıyla, bütün motivasyonlarıyla bu işi kovalayıp, sorup sorgulayıp, kendilerini yeni kazanımlar elde etmeye teşvik etmesi lazım.Bu anlamda bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum.” dedi

Daha sonra Öğr. Gör. Çisem Öğe tarafından projenin amacı, hedefi ve işleyiş planına dair katılımcılara sunum yapıldı. Eğitimcinin eğitimi kapsamında Hollanda’ da ‘’Dairy Training Centre’’ de eğitim alan proje ekibi, eğitim sırasında ki gözlemlerini katılımcılarla paylaştı. Hollanda’ nın süt sektörünün ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi ve güçlü olma avantajları örneklerle anlatıldı. Eğitim süresince Hollanda’ da ki yerel ve yeni ürünleri inceleyen proje ekibi ürün tasarımı ve özellikle ‘’Peynir Turizmi’’ konularında paylaşımlarda bulundu.

İki gün süresince katılımcılara CV Hazırlama ve Mülakat, İş Sağlığı ve Güvenliği, Ar-Ge, Üretim Kalitesi, Mikrobiyoloji, Kimyasal ve Duyusal Analiz konularında alanında uzman kişiler tarafından eğitimler verildi

Eğitim programının ilk dersi İŞKUR eğitimcisi Meltem Ünlü Danacı tarafından CV Hazırlama ve Mülakat konusunda verildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ÇOMÜ Yenice Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör.Dr. Seda Özdikmenli Tepeli tarafından gerçekleştirildi. Tepeli; iş sağlığı ve güvenliği kanunu, fiziksel risk etmenleri, biyolojik risk etmenleri, kimyasal risk etmenleri, güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanımları, ofislerde iş sağlığı, güvenliği ve çevre riskleri ve genel bilinçlendirme eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yangın, temel ilk yardım ile ilgili konulara değindi.

AR-GE ve İnovasyon Eğtimi ÇOMÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. N. Barış Tuncel tarafından verildi. Tuncel; Ar- Ge ve yenilik kavramı, İnovasyon nedir? Proje nedir? Proje tipleri nelerdir? Proje başvuruları nerelere yapılabilir? Ar-Ge nerede ve kiminle yapılabilir? Patent nedir? Patent tescili için gerekli kriterler nelerdir? başlıkları hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi.

ÇOMÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Murat Zorba Üretim Kalitesi konusunda verdiği eğitimde; Üretim kalitesi ve kalite nedir? Firmaların kalite anlayışları, kalite politikalarına örnekler, Toplam kalite ve sürekli iyileştirme nedir? Toplam kalitenin rekabet gücüne etkisi, gıda sanayiinde entegre yönetim stratejisi için toplam kalite yönetim yapılanması, gıda güvenliği programı amaç ve araçları, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları sistemi ve prensipleri, süt ve süt ürünlerinde tehlike analizleri (kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik tehlikeler) konularına değindi.

ÇOMÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nükhet Nilüfer Demirel Zorba; Süt İşletmelerinde  Hijyen ve Mikrobiyolojik Analizler konusunda verdiği eğitimde; sütün mikrobiyolojik kalitesi, mikrobiyel kontaminasyon kaynakları, gıda güvenliğinin ulusal izleme ve kontrol sistemleri için yasal dayanaklar, süt işletmelerinde bina ve personel hijyeni, bina-ekipman tasarım ve gereklilikleri, temizlik ve sanitasyon sistemi ve ilgili sistemler için örnek formlar, yan ürünlerin ayrıştırılması ve atıkların atılması için sistemler, personel hijyeni kapsamında sağlık kontrolleri, kişisel temizlik, davranışlar ve ziyaretçiler ile ilgili gıda güvenliği konusunda önemli noktalara değindi. Zorba, mikrobiyolojik analizler konusunda örnek alma ve örnek miktarı ile ilgili genel kurallar, mikrobiyolojik analizler de kullanılan klasik metotlar ve modifiye kültürel yöntemler, biyokimyasal sayım yöntemleri (impedans ve ATP biyolüminesans), mikroskobik sayım yöntemleri (Breed yöntemi, direk epifloresan filtre tekniği), PCR tabanlı moleküler yöntemler, yüzey ve hava kontrolü ile ilgili bilgiler verildi.

ÇOMÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge İşleten Hoşoğlu Süt ve Süt Ürünleri Kimyasal Analizler ve Yan Ürünlerin Değerlendirilmesi hakkında verdiği eğitimde, süt ve hayatımızdaki önemi, süt ve süt ürünlerinden numune alma ve dikkat edilmesi gereken hususlar, çiğ süt kalite özellikleri ve çiğ sütte gerçekleştirilen analizler, çiğ sütün kalite kriterleri, süt kalitesini etkileyen faktörler, süt ve süt ürünlerinde kullanılan son teknolojik hızlı analiz cihazları, süt ve süt ürünlerine yapılan tağşiş ve taklitler, süt işletmeleri yan ürünlerinin değerlendirilmesi (membran yöntemleri ile değerlendirme, fonksiyonel içecek sektöründe değerlendirilmeleri, fermente gıda şeklinde değerlendirilmesi ve örnekler) konularına değindi.

ÇOMÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Ayvaz, Kızılötesi Hızlı Tekniklerin Süt ve Süt Ürünlerinin Analizlerinde Kullanım Potansiyeli konusunda verdiği eğitimde; İnfrared(kızılötesi) nedir ve gıdalarda kullanım amaçları, kızılötesi gıda analizlerinin avantajları, yakın ve orta kızılötesi metotlarının geleneksel metotlarla kıyaslanması, ınfrared analiz yöntemleri ve süt sektöründe kullanılan kızılötesi masaüstü ve taşınabilir cihazlara örnekler, yeni nesil IR Spektroskopisinin avantajları, piyasada bulunan yeni nesil kızılötesi cihazlar konularında bilgiler verdi.

ÇOMÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yonca Karagül Yüceer Duyusal Analiz Teknikleri konusunda eğitim verdi. Yüceer; Duyusal analiz nedir ve gıdalarda kullanım alanları nelerdir? Duyusal analizlerin kullanımı neden önemli? Duyusal analiz tekniklerinin uygulanmaları, gıda kalite karakteristikleri, duyusal analiz laboratuvarlarının taşıması gereken özellikler, duyusal analizlerde örneklerin hazırlanması ve dikkat edilmesi gerekenler, duyusal analiz kararını etkileyen faktörler, duyusal analizlerde kullanılan skalalar, süt ve ürünlerinde duyusal analiz uygulamaları, duyusal analiz kontrollerinin sağladığı yararlar, duyusal analiz için süt ve ürünlerinde numune alma, duyusal farklılıkların oluşma nedenleri, duyusal değerlendirme yöntemleri hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler sundu.