Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine Meslek Yüksekokulu

Gıda İşleme Bölümü
Bölüm Web Sayfası

GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ

GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PROGRAMI

Hızla artan dünya nüfusuna paralel olarak gıda maddelerine duyulan gereksinimin çoğalması, şehirleşme ve insanların yaşam biçimlerinde oluşan değişimler, yüksek kalitede ve çeşitlilikteki gıda maddelerine duyulan ihtiyaç, seyahat ve nakil imkanlarının gelişmesi, yeni gıda işleme ve pazarlama yöntemleri nedeniyle tüketici sağlığının korunması amacıyla gıdaların kontrol ve analizlerinin önemi artmıştır. Kaliteli gıda üretimi endüstrileşmiş ülkeler ile bu konuda rekabet edebilmek, tüketici ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve bu alanda çalışan işletmelerin verimli çalışabilmelerine katkıda bulunmak amacıyla gıdalarda yapılacak kalite kontrole dayalı analizler çok büyük önem taşımaktadır. Gıda güvenliğinin sağlanmasında önemli bir basamak olan kalite kontrolün etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi Avrupa Birliği yolundaki ülkemiz açısından uyumu olumlu yönde etkileyecektir.

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi programından mezun olanlar; gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin birincil üretim aşaması dâhil olmak üzere üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında asgari teknik ve hijyenik şartları gözeterek, yönetmeliğe uygun olarak gıda denetim ve kontrol hizmetleri yapabilecek ve gerektiğinde bir denetim raporu düzenleyebilecek yardımcı elemanlar olarak yetişir. Aynı zamanda gıdanın üretiminden tüketimine kadar geçen süreçteki bütün aşamalarda numune alma, alınan numunelerin duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişilerdir.

 

Kontenjan: 40

Puan Türü: TYT

Bölüm Başkanı:  Dr.Öğr.Üyesi Şehnaz ÖZATAY

Danışman: Öğr.Gör.Dr. Dilvin İPEK

 

SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

 

Kontenjan: 30

Puan Türü: TYT

Bölüm Başkanı: Dr.Öğr. Üyesi Şehnaz ÖZATAY

Danışman: Öğr.Gör. Çisem ÖĞE