Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine Meslek Yüksekokulu

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

TAPU VE KADASTRO PROGRAMI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ezine Meslek Yüksekokulu  bünyesinde program açılması  konusundaki  teklifi  19/09/2018  tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2  maddesi  uyarınca "Tapu ve Kadastro Programı" açılması uygun görülmüştür.

Yeni kurulan Tapu ve Kadastro Programı sayesinde özellikle tapu sicillerinin tutulmasına ilişkin temel kurallar ile tapu sicilinin oluşturulmasını amaçlayan ve Harita-Tapu-Kadastro alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli ve yetkin elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Günümüzde artık yalnızca kamuya hizmet sunmanın yeterli olmayıp ülkesel ve bölgesel geliştirilen yatırım politikalarına paralel olarak çeşitlendirilecek çalışmalarla sorunların çözülüp  ülkenin büyümesi için hamleler yapılması gerekmektedir. İşte bu noktada özellikle son yıllarda farklı kurumların gerçekleştirmekte olduğu atılımlar noktasında ülke kadastrosunun tamamlanması ve güncelleştirilmesi,  mülkiyet kayıtlarının elektronik ortamlarda tutulması, tapu işlemlerinin yetki sahası dışında hatta dünyada başka bir örneği olmayan farklı bir ülkeden gayrimenkulün satışının gerçekleşmesi, gayrimenkul sektöründe politika üreten ülke olma konumunda ilerlenmesi sonucunda gayrimenkul değerleme alanında yapılan çalışmalarda kamu ve özel sektörün ihtiyaç duymakta olduğu nitelikli işgücünün sağlanması programımızın temel hedefleri arasında yer almaktadır.

Ezine Meslek Yüksekokulu  bünyesinde yeni açılan Tapu ve Kadastro Programı'nın öğretim kadrosu oluşturularak 2019 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavı ile öğrenci alımını gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 

Kontenjan: 2018-2019 YKS ile belli olacakatır.
Puan Türü:TYT
Bölüm Başkanı : Doç.Dr. Ramazan Cüneyt ERENOĞLU

Danışman: Doç.Dr. Ramazan Cüneyt ERENOĞLU