Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine Meslek Yüksekokulu

Seyahat - Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü
Bölüm Web Sayfası

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI

Turizm günümüzde en hızlı gelişen ve en fazla ekonomik katkı sağlayan sektörlerden biridir. Bu nedenle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler sektöre artan bir şekilde önem vermektedir. Turizm sektörü açısından insan işgücü, önemli bir girdi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sektörün; mesleki beceri kazanmış, bilimsel düşünce yeteneğine sahip, nitelikli ara iş gücü ihtiyacı artarak devam etmektedir. Bu ihtiyacı karşılayacak önemli paydaşlardan biri olan Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı teorik eğitim yanında sektörel işbirlikleriyle de mezunlarının tercih edilen ve aranan işgücü olarak yetişmesine önem vermektedir.

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programında, seyahat işletmesinin planladığı ulaşım, konaklama, gezi, alışveriş, spor ve eğlence hizmetlerinin gerçekleşmesi; yurt içi ve yurt dışı turlar organize edilmesi; tur programlarının yönetilmesi; rezervasyon ve biletleme işlemlerinin yapılması; müşterilerin gezi plan ve programlar hakkında bilgilendirilmesi konularında yetkinlik ve beceri kazanmaya yönelik eğitim ve öğretim uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz, sektörde yaygın olarak kullanılan otomasyon (Galileo ve Sejour vb. ) programlarını öğrenmektedir.

Kontenjan : 60-20
Puan Türü : TYT
Bölüm Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Emel CAN

 
1.Sınıf Danışman ( Örgün-İ.Ö): Öğr. Gör. N.Övgü DEMİRAL
 

2.Sınıf Danışman ( Örgün-İ.Ö): Dr. Öğr. Üyesi Emel CAN

 

Facebook / ezinemyoturizm

Instagram / seyahatturizmeglence