Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Bölüm Web Sayfası

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

21. yüzyılın küreselleşmiş, hızla değişen ve rekabetçi koşulları, işletmelerin özellikle yönetim katında eğitimli ve vizyoner yönetici ihtiyacını arttırmıştır. İş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte ara eleman yetiştirmek ve bu suretle de işletme üst kademeleri ile astları arasında yer alan, ara kademe yönetici ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olacak eğitim ve öğretimi sağlamak programın genel amacıdır. Finansman ve Yönetim alanlarında yoğunlaşmış ders programları ile öğrencilerimiz birbirinden çok farklı sektörlerde ihtiyaç duyabilecekleri yönetim ve karar alma süreçleri ile ilgili bilgileri edinmektedirler. Mezunlarımız, bütün sektörlerde orta ve üst düzey yönetici olarak çalışabilecekleri gibi, insan kaynakları, pazarlama, halkla ilişkiler, satın alma, finansal yönetim ve denetim gibi alanlarda da kariyer yapabilmektedir.

Kontenjan: 50-50 (Örgün ve İ.Ö.)
Puan Türü: YGS-6
Bölüm Başkanı : Öğr.Gör.Ümit TEKİN

 
Danışman: Öğr. Gör. Ümit TEKİN