Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine Meslek Yüksekokulu

Organlar

 

YÖNETİM KURULU
Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZDEN       Başkan
Öğr.Gör. Engin MEYDAN Üye
Prof.Dr. Çavuş ŞAHİN   Üye
Doç.Dr. Serkan TİMUR Üye
Yrd.Doç.Dr. Şehnaz ÖZATAY Üye
Sedat ARICAN  Raportör
YÜKSEKOKUL KURULU
Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZDEN Başkan
Öğr.Gör. Engin MEYDAN Üye
Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZDEN Üye
Yrd.Doç.Dr. Şehnaz ÖZATAY Üye
Yrd.Doç.Dr. Gencay SAATCI Üye
Öğr.Gör. Ümit TEKİN Üye
Öğr.Gör. Özgür MANAP Üye
Öğr.Gör.Dr. Hasan GÜL Üye
Sedat ARICAN  Raportör
BÖLÜM BAŞKANLARI
Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZDEN Dış Ticaret Bölüm Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Şehnaz ÖZATAY Gıda İşleme Bölüm Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Şehnaz ÖZATAY  Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı 
Yrd.Doç.Dr. Gencay SAATCI Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölüm Başkanı
Öğr.Gör. Özgür MANAP Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı 
Öğr.Gör.Dr. Hasan GÜL Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı
Öğr.Gör. Ümit TEKİN  Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı
STAJ KOMİSYONU
Öğr.Gör. Ramazan TELCİ Staj Komisyon Başkanı
Öğr.Gör. Ümit TEKİN İşletme Yön. (Örgün ve İ.Ö.) Programı 
Öğr.Gör.Dr. Hasan GÜL Muh. ve Vergi Uyg. (Örgün – İ.Ö.) Programı 
Öğr.Gör. Özgür MANAP Halkla İlişkiler ve Tan. (Örgün – İ.Ö.) Programı
Öğr.Gör. Erhan ÇİTİL Pazarlama  Programı
Öğr.Gör. Övgü DEMİRAL Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Örgün – İ.Ö )Programı
Öğr.Gör. Dilvin İPEK Gıda İşleme Programı
Öğr.Gör. Ramazan TELCİ Dış Ticaret Programı
   
ADEK KOMİSYONU
Öğr.Gör. Engin MEYDAN ADEK SORUMLUSU (Müdür Yard.)
Öğr.Gör. Ümit TEKİN       İşletme Yön. Programı ADEK GÖREVLİSİ
Öğr.Gör. Hasan GÜL       Muh. ve Vergi Uyg. Prog. ADEK GÖREVLİSİ
Öğr.Gör. Erhan ÇİTİL Pazarlama Programı ADEK GÖREVLİSİ
Öğr.Gör. Dilvin İPEK Dış Ticaret Programı ADEK GÖREVLİSİ
Öğr.Gör.Dr. Hasan GÜL Halkla İliş. ve Tan. Programı ADEK GÖREVLİSİ
Öğr.Gör.Ramazan TELCİ Tur. ve Sey. Hiz. Programı ADEK GÖREVLİSİ
ERASMUS BİRİM SORUMLUSU
Yrd.Doç.Dr. Gencay SAATCI
FARABİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRÜ
Yrd.Doç.Dr. Gencay SAATCI
ECTS BİRİM SORUMLUSU
Öğr.Gör. Dilvin İPEK
SPORTİF ETKİNLİKLER SORUMLUSU
Okutman Haşim KATRA
BASIN KOORDİNATÖRÜ
Okutman Haşim KATRA
WEB SAYFASI SORUMLUSU
Sedat ARICAN Yüksekokul Sekreteri
ENGELLİ ÖĞRENCİLER BİRİM KOORDİNATÖRÜ
Öğr.Gör. Çisem ÖĞE