Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine Meslek Yüksekokulu

Kalite Güvencesi Alt Komisyonu ve Program Temsilcileri

KALİTE GÜVENCESİ ALT KOMİSYONU VE PROGRAM TEMSİLCİLERİ

KALİTE ALT KOMİSYONU

Doç.Dr. R.Cüneyt ERENOĞLU (Başkan)

Dr.Öğr. Üyesi Nurcan BERBER (Üye)

PROGRAM KALİTE GÜVENCESİ TEMSİLCİLERİ 

Doç.Dr. R.Cüneyt ERENOĞLU

Dış Ticaret

Dr.Öğr. Üyesi Şehnaz ÖZATAY

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

Dr.Öğr. Üyesi Bilge ÇAVUŞGİL KÖSE

Pazarlama

Öğr.Gör. Çisem ÖĞE

Süt ve Ürünleri Teknolojisi

Öğr.Gör. Özgür MANAP

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Öğr.Gör. N.Övgü DEMİRAL

Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri

Dr.Öğr. Üyesi Hasan GÜL

Muhasebe ve Vergi

Öğr.Gör. Ümit TEKİN

İşletme Yönetimi