Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine Meslek Yüksekokulu

Neden: Ezine Meslek Yüksekokulu?

NEDEN: EZİNE MESLEK YÜKSEKOKULU?

Ezine Meslek Yüksekokulu'nda hangi bölümler de bulunuyor?

Meslek Yüksekokulumuz; sektör ihtiyacına uygun olarak güncellenen müfredatı, yetkilendirme belgeleri, akreditasyon çalışmalarıyla yeni başarılara imza atmaya devam etmekte ve başarının ayrıcalığıyla eğitim yolunda ilk günkü heyecanıyla yürümektedir. Örgün Eğitim-Öğretim'deki başarısının yanı sıra pandemi döneminde uygulanan uzaktan eğitim faaliyetlerinde; Üniversitemiz uzaktan eğitimi en başarılı şekilde gerçekleştiren 2. üniversite seçilmiştir.  

Akademik donanımla beraber öğrencilerine yeni duyuşlar ve yeni bakış açıları kazandıran yüksekokulumuzun mezunları, iş dünyasının “aranan” iş gücüdür. Bununla beraber akademik hayata devam etmek isteyen gençlerimiz de Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) girme imkânına sahiptir.

Meslek Yüksekokulumuz; “eğitimde işbaşı” anlayışıyla 20 yılı aşkın süredir akademi ve sektörel iş birliğiyle gençlere yeni kapılar açmaktadır. Bu iş birliği, yüzyılımızın iş dünyasının vazgeçilmezidir. Kitapların içindeki bilgiyi öğrenciye aktarmaktan ibaret bir eğitim anlayışı artık çok geride kalmıştır. Çağın gereği, etkileşimli eğitimdir. Eğitim kurumları, yeni trendleri takip etmek ve en iyi şekilde uygulamak zorundadır yoksa bir adım önde olmak mümkün olmaz. Meslek Yüksekokulumuz uzman akademik kadrosu ve şehrin merkezinde kampüsünün ayrıcalığıyla öğrencilerine sektörle doğrudan iş birliği, staj ve üretim içinde eğitim olanakları sağlamaktadır. 

Başta Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere kamu ve özel sektör ve Meslek Yüksekokulumuz Bölümlerinin tam entegrasyonu ile 3 + 1 işbaşı eğitim programlarının hayata geçirilmesi, staj ve iş bulma imkanlarının sağlanması Meslek Yüksekokulumuzun öğrencilerine sağladığı olanaklardan bazılarıdır. Meslek Yüksekokulumuz'daki programların 2020 ÖSYS dönemindeki genel kontenjanları aşağıda verilmektedir. 

 

PROGRAM

KODU (1)

 

PROGRAM ADI (2)

 

ÖĞR.

SÜRE

(3)

PUAN

TÜRÜ

(4)

KONTENJAN

(5)

 

Ezine Meslek Yüksekokulu

 

 

 

102751084

  Dış Ticaret

2

TYT

40

102751499

  Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

2

TYT

45

102751093

  Halkla İlişkiler ve Tanıtım

2

TYT

60

102750835

  İşletme Yönetimi

2

TYT

35

102750756

  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

2

TYT

35

102750562

  Pazarlama

2

TYT

30

102751569

  Süt ve Ürünleri Teknolojisi

2

TYT

20

102750914

  Turizm ve Seyahat Hizmetleri

2

TYT

40

DIŞ TİCARET PROGRAMI

Küreselleşme ile birlikte tüm ülkeler ve işletmeler, dünya pazarlarından aldıkları payı arttırabilmek için her zamankinden daha büyük bir çaba göstermek zorundadırlar. İşletmelerin dış pazarlarda rekabet edebilmesi, uluslararası anlaşmalara ve gümrük mevzuatına uygun çalışma zorunluluğu, dış ticarette ara eleman ihtiyacının artmasına sebep olmaktadır. Dış Ticaret Programı, bu alanda ihtiyaç duyulan ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere oluşturulmuştur. Dış Ticaret Programı, dış ticaret ile uğraşan kurumlarda ithalat – ihracat gibi dış ticaret işlemlerini analitik ve teknik açıdan yönetebilecek ve alanla ilgili mevzuata hakim ve ülkemizin uluslararası pazarlara açılarak daha fazla mal ve hizmetin satılması amacına hizmet edecek yetkinlikte mesleki eleman yetiştirmeyi amaçlayan bir yüksek öğretim programıdır. Bu bölüm öğrencileri, dış ticarete yönelik kamu ve özel sektör işletmelerinde çalışabilmektedirler. Başta gümrükler olmak üzere, ithalat ve ihracat firmaları, Ro-Ro işletmeleri, hava alanlarında faaliyet gösteren özel firmalarda çalışma imkanı bulmaktadırlar. Ayrıca kendi işlerini kurarak serbest olarak da çalışabilirler.

 

GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PROGRAMI

Hızla artan dünya nüfusuna paralel olarak gıda maddelerine duyulan gereksinimin çoğalması, şehirleşme ve insanların yaşam biçimlerinde oluşan değişimler, yüksek kalitede ve çeşitlilikteki gıda maddelerine duyulan ihtiyaç, seyahat ve nakil imkanlarının gelişmesi, yeni gıda işleme ve pazarlama yöntemleri nedeniyle tüketici sağlığının korunması amacıyla gıdaların kontrol ve analizlerinin önemi artmıştır. Kaliteli gıda üretimi endüstrileşmiş ülkeler ile bu konuda rekabet edebilmek, tüketici ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve bu alanda çalışan işletmelerin verimli çalışabilmelerine katkıda bulunmak amacıyla gıdalarda yapılacak kalite kontrole dayalı analizler çok büyük önem taşımaktadır. Gıda güvenliğinin sağlanmasında önemli bir basamak olan kalite kontrolün etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi Avrupa Birliği yolundaki ülkemiz açısından uyumu olumlu yönde etkileyecektir.

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi programından mezun olanlar; gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin birincil üretim aşaması dâhil olmak üzere üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında asgari teknik ve hijyenik şartları gözeterek, yönetmeliğe uygun olarak gıda denetim ve kontrol hizmetleri yapabilecek ve gerektiğinde bir denetim raporu düzenleyebilecek yardımcı elemanlar olarak yetişir. Aynı zamanda gıdanın üretiminden tüketimine kadar geçen süreçteki bütün aşamalarda numune alma, alınan numunelerin duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişilerdir. Meslek Yüksekokulumuzun hemen yanında hızla faaliyet başlamakta olan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile arasında imzalanan protokoller ile öğrencilerimizin staj yeri ve iş bulma imkanları ise öğrencilerimize sağlanmış özel bir fırsattır.

 

SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Ezine Meslek Yüksekokulumuzda “Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı” 2017-2018 güz döneminde açılarak eğitim vermeye başlamıştır. Programı tercih eden öğrencilerimiz, coğrafi işareti ile dünyada adını duyuran ‘Ezine Peyniri’ nin üretildiği yörede süt ve ürünleri alanında eğitim almanın ayrıcalığını yaşayacaklardır.

Ayrıca süt alanında uzmanlaşmış akademisyen kadromuzun müfredatta bulunan teorik ve uygulamalı dersler dışında yapmış oldukları projeler ile öğrencilerimizin son teknoloji uygulamalarını görüp öğrenmeleri desteklenmektedir. Meslek Yüksekokulumuzun hemen yanında hızla faaliyet başlamakta olan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile arasında imzalanan protokoller ile öğrencilerimizin staj yeri ve iş bulma imkanları ise öğrencilerimize sağlanmış özel bir fırsattır.

 

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

Herkesin hayatında yer alan, hayatını şekillendiren ve yönlendiren toplumsal konularla ilgili bir alan olması, muhasebe, yönetim, pazarlama, hukuk, finans ve ticaret gibi farklı alanlarda uzmanlaşmaya olanak sağlaması, teknolojik, bilimsel ve sosyal gelişme ve değişimleri anlamayı, değerlendirmeyi ve hayat boyu öğrenmeyi desteklemesi, kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların yanı sıra kendi işini kurma olanağı sunması,  bir tüketici ve vatandaş olarak daha bilinçli tercihler yapabilmeyi ve daha doğru kararlar alabilmeyi sağlayan bilgi ve becerileri kazandırması, eleştirel ve yaratıcı düşünme, detaylı araştırma yapma, analiz etme, problem çözme ve güçlü iletişim becerileri geliştirmeye katkı sağlaması ve benzeri sebep ve kazanımlardan bahsedilebilir.

Günümüz küreselleşmiş, hızla değişen ve rekabetçi koşulları, işletmelerin özellikle yönetim katında eğitimli ve vizyon sahibi yönetici ihtiyacını arttırmıştır. İş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte ara eleman yetiştirmek ve bu suretle de işletme üst kademeleri ile astları arasında yer alan, ara kademe yönetici ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olacak eğitim ve öğretimi sağlamak programın genel amacıdır. Finansman ve Yönetim alanlarında yoğunlaşmış ders programları ile öğrencilerimiz birbirinden çok farklı sektörlerde ihtiyaç duyabilecekleri yönetim ve karar alma süreçleri ile ilgili bilgileri edinmektedirler. Mezunlarımız, bütün sektörlerde orta ve üst düzey yönetici olarak çalışabilecekleri gibi, insan kaynakları, pazarlama, halkla ilişkiler, satın alma, muhasebe, finansal yönetim ve denetim gibi alanlarda da kariyer yapabilmektedir. Ezine Meslek Yüksekokulumuz İşletme programında öğrencilerimize staj ve iş hayatına hazırlanmaları için tüm katkı sağlanmaktadır.

 

MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI

Serbest Muhasebecilik mesleğini icra edebilecek veya kamu ve özel işletmelerin muhasebe bölümlerinde sorumluluk üstlenebilecek ya da kendi adına işyeri açabilecek, muhasebe alanında uygulamaya yönelik çağdaş bilgi ve teknolojilerle günlük mevzuata hâkim ara insan gücü yetiştirmek programın genel amacıdır. Alanında uzman muhasebe profesyonelleri tarafından, iş dünyasında yaygın olarak kullanılan, muhasebe programlarının (LUCA, ETA, Micro vb.) yer aldığı bilgisayar laboratuvarı kullanılarak sunulan eğitim ile mezun öğrencilerimiz iş dünyasına kolaylıkla uyum sağlayabilmektedirler.

 

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, bilimsel yöntemler ışığında iletişim çalışmalarını gerçekleştirecek nitelikli,donanımlı, işletmelerin iletişim faaliyetlerini yürütebilecek bir düzeyde iletişim, halkla ilişkiler ve reklamcılık teorik bilgileri yanında uygulama tecrübesi kazanmış, öncü ve fark yaratan bireyler yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve giderek karmaşıklaşan üretim-yönetim ilişkileri, işletmelerin iyi yönetilmesi ve üretilenin tüketilmesini yaşamsal kılmaktır. Bu bağlamda işletmelerde üretilen ürün ve hizmetleri tanıtmak ve pazarlamak için yoğun iletişim çalışmalarına başvurulmaktadır. Bununla birlikte günümüzde hemen hemen her kurum ve kuruluşta halkla ilişkiler departmanının bulunması öğrencilerimizin önünü açmıştır. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz, çeşitli kurum ve kuruluşların halkla ilişkiler ve tanıtım, pazarlama, insan kaynakları departmanlarında çalışabilecekleri gibi reklam ajanslarında da iş bulabilmektedirler.

 

PAZARLAMA PROGRAMI

Üretim olanaklarındaki gelişmeler, sosyo-kültürel yaşamdaki dönüşümler pazarlamayı günümüzün en önemli işletme fonksiyonlarından biri haline getirmiştir. Pazarlamaya ilişkin uygulamaların belli bir vizyon ve bilimsel bilgi ışığında yapılması işletme başarısı açısından son derece önemlidir. Bu anlayışla programımızda, iş dünyasının ihtiyacı olan çağdaş mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Pazarlama programında, mesleki, kuramsal ve uygulamalı bir eğitim söz konusudur. Programda, öğrencilerin pazarlama uzmanlığı temel becerilerine sahip olmalarının yanında, girişimci kişiliğe sahip bireyler olarak yetişmelerine yönelik eğitim sunulmasına önem verilmektedir. Mezunlarımız, pazarlama uzmanı, satış danışmanı, müşteri temsilcisi, reklamcı ve halkla ilişkiler personeli olarak ürün ve hizmet üreten sektörlerin tümünde farklı alanlarda kariyer olanağı bulabilmektedir. Ülkemizde işletmelerce en çok ihtiyaç duyulan ve en çok aranan insan kaynağı alanlarından biri, yetişmiş pazarlama personelidir.

 

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI

Turizm günümüzde en hızlı gelişen ve en fazla ekonomik katkı sağlayan sektörlerden biridir. Bu nedenle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler sektöre artan bir şekilde önem vermektedir. Turizm sektörü açısından insan işgücü, önemli bir girdi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sektörün; mesleki beceri kazanmış, bilimsel düşünce yeteneğine sahip, nitelikli ara iş gücü ihtiyacı artarak devam etmektedir. Bu ihtiyacı karşılayacak önemli paydaşlardan biri olan Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı teorik eğitim yanında sektörel iş birlikleriyle de mezunlarının tercih edilen ve aranan işgücü olarak yetişmesine önem vermektedir.

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programında, seyahat işletmesinin planladığı ulaşım, konaklama, gezi, alışveriş, spor ve eğlence hizmetlerinin gerçekleşmesi; yurt içi ve yurt dışı turlar organize edilmesi; tur programlarının yönetilmesi, rezervasyon ve biletleme işlemlerinin yapılması; müşterilerin gezi plan ve programlar hakkında bilgilendirilmesi konularında yetkinlik ve beceri kazanmaya yönelik eğitim ve öğretim uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz, sektörde yaygın olarak kullanılan otomasyon (Galileo ve Sejour vb.) programlarını öğrenmektedir.

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)