Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine Meslek Yüksekokulu

2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılına İlişkin 18.02.2021 Tarihli Senato Toplantısı Kararları

Karar-01) 01.03.2021 tarihinde başlayacak olan Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılının aşağıda açıklamaları belirtilen akademik birimler dışında kalan tüm lisans ve önlisans programlarının “Uzaktan Öğretim” yöntemiyle eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesine, 
-Tıp Fakültesi 4. 5. ve 6. sınıfların sadece uygulama derslerinin yüz yüze olacak şekilde yapılmasına, 
-Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıfların uygulama derslerinin yüz yüze yapılmasına, bahar yarıyılı sonunda 4 haftalık telafi pratik programı uygulanmasına ve yarıyıl sonu sınavlarının telafi programı sonrasında yapılmasına, 
-Devlet Konservatuvarı 1. sınıf çalgı uygulama derslerinin yüz yüze olacak şekilde yapılmasına; oy birliği ile karar verildi. 
Karar-02) Üniversitemiz Lisansüstü Programlarının, Ana Bilim Dallarının görüşleri doğrultusunda; uzaktan, yüz yüze veya her ikisinin birlikte uygulanabildiği karma yöntemlerle eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesine; oy birliği ile karar verildi. 
Karar-03) Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nın uzaktan öğretim yoluyla yapılmasına ilişkin olarak; 
-Staj uygulamalarının uzaktan online veya ödev şeklinde yapılmasına, 
-Uzaktan online yapılacak derslerin; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının uzaktan online veya ödev şeklinde yapılmasına, 
-Mezuniyet için gerekli olan tüm sınavların uzaktan online veya ödev şeklinde yapılmasına, 
-Uzaktan online yapılacak derslerin tüm materyallerinin ÜBYS’ye yüklenmesine, 
-Uzaktan online yapılacak her bir dersin 20 dk. süre ile gerçekleştirilmesine ve derslerin kayıtlarının alınmasına, 
-Uzaktan online yapılacak dersler için derslere devam şartının aranmamasına, 
-Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlerine devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılmasına; oy birliği ile karar verildi.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)