Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine Meslek Yüksekokulu

Dünya Su Günü Konferansı Gerçekleştirildi!

Ezine Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şehnaz ÖZATAY ve Öğr. Elemanı Çağlar KAYA’nın koordinatörlüğünde “Dünya Su Günü Konferansı” tertip edildi. Konferans konuğunun Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat ŞEKER’in olduğu etkinliğe Ezine MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa EKİCİ, Müdür Yrd. Öğr. Gör. Dr. Serpil ATEŞ AYDAR, Öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Etkinlik kapsamında suyun canlılar ve ekosistem açısından önemi, su kaynaklarının yönetimi, güvenliği ve sürdürülebilirliği konularına ilişkin değerli bilgi birikimlerini bizlerle paylaşan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat ŞEKER Hocamıza ve bu etkinliği organize eden Dr. Öğr. Üyesi Şehnaz ÖZATAY ve Öğr. Elemanı Çağlar KAYA Hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz.