Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine Meslek Yüksekokulu

Kurumsal SWOT Analizi

SWOT ANALİZİ

 

Güçlü Yönler

1- Ezine MYO başta olmak üzere ara eleman desteği konusunda akademik çalışmaların sürdürmektedir. Bu kapsamada teknik ve sosyal programlar  bir çatı altında toplanmış ve gerekli çalışmalara yapılmıştır.

2- Teorik bilgilerin yanı sıra pratikte de teknik gelişmeler laboratuarların kurulması ile başlamıştır.

 

Zayıf Yönleri

1- Yüksekokulumuzun şehir dışında bulunması ve yeterli ulaşım imkanlarının bulunmaması.

2- Üniversite bilincinin ilçe halkına henüz tam olarak yerleşmemiş olması.

3- İlçede yeterli imkanların olmaması.

 

Fırsatların Saptanmasında

Bölgemizde kurulacak Gıda Organize Sanayi tesislerine yönelik akreditasyon çalışmaları sürdürülmekte olup, gerekli teçhizat desteği çeşitli projelerle sağlanmaya çalışılmaktadır.

Sosyal imkanları artırmaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Öğrencilere ve akademisyenlere yönelik faaliyet programları Meslek Yüksekokulumuzda devam etmektedir.

Özellikle Gıda ve Turizm alanında bölgede merkezi durumda bulunan Meslek Yüksekokulumuz istihdam açısından bölgede büyük önem arz etmekte.

 

Tehditlerin Saptanmasında

Üniversite sınav sistemindeki değişiklerden dolayı tüm Meslek Yüksekokullarında olduğu gibi bazı programlardaki düşüklükler.

İkinci öğretim programlarına ilginin yok denecek kadar düşük olması.

Mevcut sistemdeki sorunlar nedeniyle  öğrencilerin kendi mesleki girişimlerini sağlanacak  olanakların yetersizliği.

 

A-Üstünlükler

       Bilimsel ve sosyal projelerin hazırlanmasına yönelik birimde yeni kurulan AR-GE komisyonu Çevredeki kamu ve sivil toplum kuruluşları ile en üst seviyede işbirliği Ezine halkının Yüksekokulu benimsemiş olması Yurtdışı faaliyetlerin yoğunluğu Yabancı dil bilen personel sayısının çokluğu Öğrencilerin yüksekokula uyum oranındaki yükseklik Akademik personel niteliğinin yüksekliği DGS sınavında öğrencilerin başarısının yüksekliği

 

B- Zayıflıklar

1-Akademik ve idari personel sayısının yetersizliği

2-Öğretim elemanı başına düşen ders saatinin fazlalığı

3-Öğrencilerin barınması için yeterli kapasitenin olmaması ve fiziksel yetersizlikler

4-Öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik yenilenme olanaklarının yetersizliği

 

C- Değerlendirme

       Ezine Meslek Yüksekokulunun yeni binası, altı bölüm ve yedi program olmak üzere 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında hizmete girmiştir. Hali hazırda yedi bölüm sekiz program olarak eğitim öğretime devam etmekte ve bu programların arttırılması planlanmaktadır.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)