Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine Meslek Yüksekokulu